Reinigt uw huid en bestrijdt voetschimmel

Met Dermonal® mogen voeten en nagels weer gezien worden

Achtergrond Anoxyl

De werkzame stof van Dermonal® is Anoxyl™ en is het eindproduct van het Ecapro® (MicronoX™) anodisch oxidatie systeem van de firma Kalsbeek. Het is een relatief eenvoudige, en milieuvriendelijke elektrolysemethode, waarbij uit zout en water een desinfectans wordt geproduceerd, welke het mogelijk maakt alle vormen van micro-organismen te elimineren in water of op oppervlakten en materialen. De uitgangsmaterialen water en zout zijn natuurlijk en het eindproduct (Anoxyl) is pH neutraal, niet-toxisch en niet-schadelijk voor alle macro-organismen, terwijl het 100% effectief is tegen bacteriën, virussen, protozoa, algen, schimmels, etc. Onder invloed van diafragmalyse produceert de installatie supergeoxideerd water (Anoxyl), dat zeer verdund en met een korte contacttijd van enkele minuten, een zeer hoog kiemdodend vermogen heeft. De geproduceerde oxidanten en het onderchlorigzuur doden alle bekende pathogene micro-organismen, zoals Staphylococcus, Salmonella, Legionella en E.coli 0157 in waterleidingen en besmette oppervlakten. Door de effectieve werking van het desinfectans, tevens in een sterke verdunning, kent het vele toepassingen. Denk hierbij aan het Legionella-vrij houden van waterleidingen, het tegengaan van besmettingen van micro-organismen in de voedselindustrie, in de landbouwindustrie, ziekenhuizen en zorginstellingen, zwembaden, scholen etc.

  

Biologische werking van Anoxyl

In de celwand van het micro-organisme is een elektrochemisch gradiënt gevormd aan beide kanten van de wand. Binnenin is de lading negatief, de buitenkant is positief geladen. Dit gradiënt wordt in stand gehouden door middel van elektronentransport. Bij dit proces komt energie vrij welke nodig is voor processen in de cel. Het gevormde Anoxyl, bestaande uit oxidanten, heeft een oxiderende werking op de celwand en belangrijke enzymen in de cel. Onderchlorig zuur (HOCl) heeft een neutrale lading waardoor het gemakkelijk door de celwand diffundeert. Hypochloriet is echter negatief geladen en gaat daardoor niet door de celwand heen. HOCl veroorzaakt lekkages in de celwand, waardoor de inhoud van de cel eruit vloeit. HOCl valt vervolgens uiteen in chloor (Cl) en zuurstof (O), welke een groot oxiderend vermogen heeft en reageert met de eiwitten en lipiden in de cel (figuur 1). Het gevolg hiervan is dat essentiële bestanddelen worden geïnactiveerd en het metabolisme en het elektronentransport van de bacterie wordt stilgelegd. De bacteriecellen kunnen niet zonder energie en een gezonde celwand en gaan dood. Figuren 2a en 2b geven een microscopische weergave weer waarbij het effect op de celwand zichtbaar wordt.

Figuur 1: Schematisch overzicht van de werking van Anoxyl op de celwand van de bacterie.

 

Figuur 2a: Bacteriecel met intacte celwand voor incubatie met Anoxyl.

Figuur 2b: Bacteriecel met kapotte celwand na incubatie met Anoxyl.

 

Veiligheid en effectiviteit van Anoxyl

Anoxyl is 100% veilig voor mens, dier en milieu, doordat er geen schadelijke stoffen gebruikt worden of vrijkomen bij de productie. Onafhankelijke laboratoria hebben onderzoek gedaan naar het effect op de huid, ogen, acute orale toxiciteit etc. Resultaten wezen uit dat er geen gevaar is bij het gebruik van Anoxyl. Ook het milieu blijft gespaard door de milieuvriendelijk ingrediënten zout en water, die gebruikt worden om het effectieve desinfectans te produceren die na verloop van tijd in een niet-toxische en niet-chemische zwakke zoutachtige oplossing vervalt. Daarbij wordt, in tegenstelling tot antibiotica en vele chloorproducten, geen resistentie opgebouwd door de bacteriën die geëlimineerd worden en blijft de werking effectief.

Anoxyl is onder andere effectief tegen de onderstaande micro-organismen:

Bacteriën

Acinetobacter baumannii
Escherichia coli (0157)
Enterococcus species (VRE)
Helicobacter pylori
Listeria
Legionella pneumophila
Mycobacterium sp.

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus (MRSA)
Samonella cholerasuis
Salmonella enteritidis

Bacteriële Endosporen

Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Clostridium difficile
Clostridium sporogenes

Virussen

Adenovirus type 4
Bacteriophage MS2
Hepatitis A & B (HAV)
Herpes virus type 1
HIV-1
Human Influenza
H5N1 Avian Influenza
Human Norovirus
(Norwalk)
Murine Norovirus
Orthopoxvirus
Poliovirus type 1,2

Fungi

Aspergillus niger
Candida albicans
Trichophyton mentagrophytes

 

De volgende grafieken (figuren 3 en 4) geven het effect van Anoxyl weer van twee verschillende bacteriën: Legionella pneumophila (ATCC 33152) en Escherichia coli (DH5α). Hiervan zijn suspensies gemaakt van 108 kve/ml in gebufferd pepton water (BPW). De concentraties Anoxyl van 200, 2 en 0,2 ppm zijn getest op de bacteriesuspensies. Na contacttijden van 0,5; 1; 5; 10 en 15 minuten is van elk behandeld monster 100 μl op mediumplaten uitgespateld en bij 37°C geïncubeerd voor groei. Uit de resultaten blijkt dat de werking van Anoxyl op de verschillende bacteriecellen zeer effectief is. Na 1 minuut contacttijd is er geen groei op de mediumplaten waargenomen en is de afdoding groter dan 7 log. Contacttijden langer dan 1 minuut waren in deze experimenten niet relevant en leverden dezelfde resultaten op. Alle bacteriën gegroeid in controlemedia zonder Anoxyl lieten zoals verwacht geen afdoding zien. Daarnaast waren de resultaten van zowel 200 ppm als 2 ppm en 0,2 ppm Anoxyl identiek aan elkaar.


Figuur 3: Legionella pneumophila in Anoxyl (200, 2 en 0,2 ppm) en in BPW.

Figuur 4: Escherichia coli in Anoxyl (200, 2 en 0,2 ppm) en in BPW.

 

Het onderzochte desinfectans heeft een bactericide werking indien het kiemgetal wordt gereduceerd met 5 log kve/ml bij een contacttijd van minder dan 5 minuten (NEN-EN 1040). Uitgaande van dit gegeven kan worden gezegd dat bij contacttijden, met Anoxyl van 0,2 tot 200 ppm, vanaf 1 minuut sprake is van een zeer sterke en permanente bactericide werking (figuur 5).
De gevonden resultaten van deze studie komen goed overeen met resultaten uit de literatuur waarin de werkzaamheid van Anoxyl op vele verschillende bacteriën, schimmels en virussen is onderzocht.

Figuur 5: Microscopische weergave van de effectiviteit van verschillende concentraties Anoxyl bij Legionella pneumophila. De concentraties v.l.n.r.: 200; 2 en 0,2 ppm.

 

DNA onderzoek
De resultaten van de uitgevoerde DNA detectie onderbouwen de eerder gevonden resultaten van de plaatmethode. Na 1 of meer minuten incubatie met Anoxyl kan er geen DNA van de targetorganismen worden aangetoond, terwijl in de controle experimenten wel het DNA wordt gedetecteerd (figuur 6).

Figuur 6: DNA detectie van Legionella en E.coli voor en na incubatie met Anoxyl.

Referenties

  • Microbiologie van Voedingsmiddelen: Desinfectantia – Methoden, principes en criteria; Hoofdstuk 8, blz. 318-330; 2007
  • NEN6265; Water-Detectie en telling van Legionella en DNA bevestiging met behulp van DNA PCR, 2007
  • NEN-EN1040:1997; Chemische desinfectantia en antiseptica – Basale bactericide-werking – Beproevingsmethode en eisen.
  • NEN-EN1040:1997; Chemische desinfectantia en antiseptica – Basale fungicidewerking – Beproevingsmethode en eisen
  • Corrosion 2002, paper no. 02463, Electrochemically water as a non-polluting anti-fouling technology.
  • “Effectiveness of Hypochlorous Acid against Pseudomonas aeruginosa Biofilms" Diabetic Limb Salvage Conference, C.M. Sampson, PhD; M. N. Sampson, PhD, Director of Microbiology; M. Rogers; & R. Stapleton, Washington, DC, September 18-20, 2008
  • "Use of Hypochlorous Acid to Enhance Produce Food Safety". 2nd International Conference for Food Safety and Quality. Mark Sampson, PhD. San Francisco, CA, November 6, 2007

Geïnteresseerd in onze producten?


Bent u overtuigd geraakt door de producten van Dermonal? Neem dan nu contact op met uw pedicure of de groothandel bij u in de buurt!

Dermonal bestellen

Bekijk onze korte video over onze producten


 

Logo_dermonal

Contactgegevens

Koopmansweg 2

 9482 WC Tynaarlo

Tel. 06-22779802

Mail: h.cremer@upcmail.nl | Contactformulier

KvK-nummer 04064722

BTW-nummer NL810184734B01